Tag: ECG公司预览模式: 普通 | 列表

ECG公司

尊敬的玩家:
您好!
        这段时间公司低调运作市场发展非常健康,离不开各位玩家的支持。公司将于4月16日早晨10:00开始发行原始股,价格为0.1元每股。请大家在4月16日9:30以后购买股票即可。不用今日提前购买因公司是按照事先规定的数额发行,所以每位玩家在明天准时挂单都可以买到。4月16日开始发行原始股面临着ECG公司已经向市场完全开放,让我们一同构建一个和谐、温馨的网络平台而共同努力!
                                                                              ECG集团
                                                                             4月15日

查看更多...

Tags: ECG公司

分类:项目分享 | 固定链接 | 评论: 0 | 引用: 0